П А С П О Р Т

                                      територіальної громади

                                   Лукашівської сільської ради

 
 

1.Населений пункт Лукашівка розташований на південному заході Черкаської області

2.Відстань до районного  центру

   -  шосейним шляхом  -  25  км

    - залізницею   -----

3.Територія

     Всього - 3897,8    га

     в  т.ч.: земель державної   власності  -  723,9693 га

     земель комунальної власності - 181,4 га

     земель приватної власності - 2790,3604 га

Площа населених пунктів - 413,7  га

 в  т. ч.: державна власність  __-___ га

      комунальна власність  181,4 га

      приватна власність 223,9 га

 

4.Місцева рада утворена в 1923 році

 

5.Населення

 

На

01.01.2012

На

01.01.2013

На 01.01.2014

На

01.01.2015

На

01.01.2016

Всього   чол.

711

702

703

681

667

Дітей  дошкільного   віку

36

49

50

51

49

Дітей  шкільного  віку

83

69

65

48

50

Громадян пенсійного віку

246

234

207

206

204

Працездатне населення

333

350

381

376

364

Кількість працюючих на підприємствах, ус-тановах, організаціях усіх форм власності

та господарювання

 

105

 

86

 

89

 

75

 

68

 

6.Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади

Всього населених пунктів 2, в них -  277  дворів, у тому числі:

                  

          Населений пункт Лукашівка, в ньому:

 

 

На

01.01.2012

На

01.01.2013

На 01.01.2014

На 01.01.2015

На 01.01.2016

Кількість дворів

253

253

254

254

241

Кількість населення

621

604

611

589

581

Дітей  дошкільного   віку

36

35

37

35

34

Дітей  шкільного  віку

83

56

53

38

37

Громадян пенсійного віку

276

211

189

190

189

 

 

За 2013

рік

За 2014

рік

За 2015

рік

За 2016

рік

Кількість  померлих

13

13

8

 

Кількість   народжених

3

2

2

 

 

          Населений пункт Тарасівка, в ньому:

 

 

На

01.01.2012

На

01.01.2013

На

01.01.2014

На

01.01.2015

На

01.01.2016

Кількість дворів

40

40

38

38

36

Кількість населення

90

97

92

85

86

Дітей  дошкільного   віку

13

14

13

16

12

Дітей  шкільного  віку

14

13

12

10

13

Громадян пенсійного віку

18

23

18

16

15

 

 

За 2013 рік

За 2014 рік

За 2015

рік

За 2016

рік

Кількість  померлих

        2

3

1

 

К-сть  народжених

        -

3

-

 

 

Адміністративний будинок ради знаходиться в селі Лукашівка.

Відстань між Лукашівкою і Тарасівкою становить 10 км

 

6.Місцева рада утворена в 1923 році

Відстань до найлижчої місцевої ради 5 км  (Долинківська сільська рада)

7.Кількість виборців – 580 чол.(Лукашівка-521 чол.,Тарасівка – 59 чол.)

8.Сільський голова – Журавель Любов Стратонівна

 Число місяць і рік народження –  03.02.1961

Службовий телефон –  94-2-31

Освіта –   вища

Спеціальність за освітою – зооінженер

Ким висунутий на виборах –   самовисунення

Обрана сільським головою жовтень 2015 року

Отримав 229 ( 38 % ) голосів виборців

Раніше обиралася секретарем сільської ради у 2010 році – сільським головою

9.Секретар ради –  Лісніченко Тетяна Миколаївна

Число місяць і рік народження –  01.03.1959

Службовий телефон –  94-2-31

Освіта – вища

Спеціальність за освітою –  філолог

Дата обрання секретарем ради – 2015 року

Раніше обиралася секретарем ради у 2002 ,2006,2010 роки

10.Склад депутатів ради

Всього

12

З них членів партій, в .ч.т.

 

 

 

 

 

Позапартійні

12

За освітою:

 

За віком:

 

Вища

6

До 30 років

 

Незакінчена вища

-

Від30 до 45 років

5

Середня- спеціальна

6

Від 45 до 60 років

6

Середня

 

Старше 60 років

1

Незакінчена середня

 

 

 

За родом діяльності:

 

Працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку

 

Працівників агропромислового комплексу

4

Працівників охорони здоров'я

1

Працівників освіти, культури

3

Працівників місцевого самоврядування

1

Працівників місцевих держадміністрацій

 

Пенсіонерів

2

осіб, що не працюють

1

інших

 

11.Постійні комісії ради

 з/п

 

Назва комісії

Кількість

депутатів

       П.І.Б.

голови комісії

 

Посада та місце роботи

1

З питань депутатської діяльності й етики та гуманітарних питань

      

        5

Осауленко

Галина

Олександрівна

пенсіонер

2

З питань планування, бюджету, фінансів та соціального й аграрного  розвитку села

 

        6

Ящук

Ганна

Миколаївна

 

Тимчасово не працює

 

12.Склад виконавчого комітету  (крім голови та секретаря ради)

з/п

            Прізвище ,  ім'я, по батькові

Посада та місце роботи

1

Кобрин Валентина Миколаївна

Зав.ФП с.Тарасівка

2

Телюк Валентина Вікторівна

Директор Лукашівського НВК

3

Музиченко Володимир Григорович

Голова СФГ «Колосок»

4

Музиченко Олександр Петрович

Голова ФГ «Світоч»

5

Лагуткін Віталій Володимирович

Заправщик ТОВ «Лука-шівка ІК»

 

13.Депутатами районної/обласної ради, із числа територіальної громади, обрано: (кількість депутатів) – Журавля Олександра Васильовича

 

14.Органи самоорганізації населення

Всього органів самоорганізації - 1, у них бере участь – 10 чол..

 

15.Корисні     копалини – немає .

16.Структура земельного фонду

з/п

Територія Лукашівської сільської   ради

   га

Оренда

Договори оренди

з                   по

 

Територія, всього у тому числі:

3897,8

  -

           -

1

Сільськогосподарські

угіддя

3359,0

      -

          -

2

Рілля

3074,5

     195,4

05.08.2008-04.08.2018

26.10.2009-25.10.2058          

3

Ліса та інші лісовкриті   площі

146,4

      -

           -

4

Забудовані землі

174,2

      -

 

5

Ставки, які знаходяться

39,4

 

 

 

- на території села

14,6

     -

          -

 

- за територією села

24,71

  24,71

16.03.2009-15.03.2034

27.04.2006-26.04.2031

 

17.Бюджет сільської ради

 

2011р.

2012р

2013р

2014р

2015р

2016р

Доходи місцевого бюджету всього, в т.ч.

255

410,6

580,4

684,1

 

 

Доходи, що  враховуються при визначені між бюд-жетних трансфертів

97,3

95,9

64,2

33,8

 

 

Доходи, що не врахо-вуються при визначені між бюджетних трансфертів

157,7

314,7

516,2

650,3

 

 

Доходи спеціального фонду, в т.ч.

8,8

23,7

35,6

64,2

 

 

Бюджет розвитку

5,6

6,8

13,0

20,9

 

 

Субвенція

36,4

13,9

15,4

6,6

 

 

Дотація

59,4

95,7

64,1

33,7

 

 

Видатки  місцевого бюджету, в т.ч.

333,4

442,4

544,7

682,1

 

 

Поточні

 

 

 

 

 

 

З яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

 

 

 

 

 

 

Капітальні

 

 

 

 

 

 

З яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

 

 

 

 

 

 

Із загального обсягу видатків на утримання:

 

 

 

 

 

 

Органів місцевого самоврядування

249,3

260,3

282,1

320,0

 

 

Освіта

 

 

 

 

 

 

Культура

63,1

87,8

53,8

44,9

 

 

Охорона здоров'я

 

 

 

 

 

 

Житлово-комунальне

гсподарство

 

 

 

 

 

 

інші

21

18

18,8

60,7

 

 

 

                             

                                     П І Д П Р И Є М С Т В А,

                        що розташовані на території ради

 

18.Промислові підприємства

 

      На

01.01.2012

На

01.01.2013

На

01.01.2014

На

01.01.2015

На 01.01.2016

Всього

       -

      -

       -

        -

      -

В т.ч.: акціонерні товариства

 

 

 

 

 

Кооперативна власність

 

 

 

 

 

Господарські товариства

 

 

 

 

 

Державна власність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТзОВ

 

 

 

 

 

Приватні підприємства

 

 

 

 

 

 

  19.Основні з них, види промислової продукції

 

20.Підприємства сільськогосподарського виробництва

           

 

 На

01.01.2012р

На

01.01.2013

На

01.01.2014

На

01.01.2015

На

01.01.2016

Всього

      11

12

13

14

15

Вт.ч.: акціонерні товариства

       -

 

 

 

 

Кооперативна власність

         -

 

 

 

 

Державна власність

 

 

 

 

 

 ТзОВ

       1

1

1

1

1

Фермерські господарства

      9

9

11

12

13

Приватні підприємства

        1

1

1

1

1

 

21.Основні з них , напрямки спеціалізації – виробництво зернових та технічних культур.

 

22.Підприємства, які є комунальною власністю територіальної

з/п

 

 Н А З В А

На 01.01.2014

      На

01.01.2015р.

      На

01.01.2016 р.

всього

К-сть

пра-цюючих

всього

к-сть пра-

цюючих

всього

к-сть пра-

цюючих

   1

  ФП         

    1

    1

     1

     1

  1

      1

   2

бібліотека

    2

    2

    2

     2

  2

      2

   3

Дитячий садок

    -

    -

     -

     -    

  -

      -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Підприємства, які є приватною власністю територіальної громади.

з/п

 

Н А З В А

      На

01.01.2013 р.

      На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015р

На

01.01.2016

 

всього

к-сть пра-

цюючих

всього

к-сть працю-

ючих

всього

к-сть

працю-ючих

всього

к-сть

працю-ючих

 

 

             -

    -

     -

   -

     -

  -                   

   -

     -

    -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.Торгівля

 

На

01.01.2012р

На 01.01.2013

На

01.01.2014

На

01.01.2015

На 01.01.2015

Магазинів в т.ч.

       6

4

        4

       4

4

Продуктові

       5

4

        4

       4

4

Промислові

 

 

 

 

 

Інші

      1

-

        -

      -

-

Приватні

       6

4

        4

       4

4

Ринків в т.ч.:

       -      

-

        -

      -  

-

Стаціонарні

 

 

 

 

 

Стихійні

 

 

 

 

 

Продовольчі

 

 

 

 

 

Промислові

 

 

 

 

 

Побутові підприємства

 

 

 

 

 

 

25.Підприємства обслуговування населення

За типом  діяльності

На

01.01.2012р

На

01.01.2013

На

01.01.2014

На

01.01.2015

На

01.01.2016

 Філія ощадбанку               

        1

      1

       -

        -

-

Поштове відділен.

        1

       1

       1

        1

1

 

 

 

 

 

 

 

26.Послуги зв'язку

 

      На

01.01.2014

 На 

01.01.2015

На

01.01.2016

На

01.01.2017

На

01.01.2018

Кількість телефонізованих

населених пунктів

      2

        2

       2

 

 

Абонентів

   50

     50

       50

 

 

Радіоточок

    -

      -

     -

 

 

 

27.Житлово-комунальне господарство

Назва підприємства

      На

01.01.2014р

   На

01.01.2015р

На

01.01.2016

На

01.01.2017

На

01.01.2018

                  -

         -

        -

       -

        -

      -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.Охорона здоров'я

 

  На 01.01.2015

В них праців-ників

Форма власності

Кількість закладів

Ліжок,

відвідувань

Медичні заклади

         3

 

         4

комунальна

В т.ч.

 

 

 

 

поліклінік

 

 

 

 

Лікарень

 

 

 

 

Амбулаторій

 

 

 

 

Диспансери

 

 

 

 

ФП

        2

 

        3

комунальна

аптека

        1

 

        1

приватна

 

29.Освіта.

 

                               На 01.01.2016

 

кількість

Розрахункова к-сть місць

                  В них

Форма власності

 

Вчителів,

вихователів

Учнів, дітей

 

Вищі навчальні заклади

 

 

 

 

 

Школи

      1

   306

   14

      62

комунальна

 

В т.ч. НВК ЗОШ І-ІІІ ст.

      1

   306

   10

      62

комунальна

 

ЗОШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

ЗОШ І ст.

 

 

 

 

 

 

Шкіл-інтернатів

 

 

 

 

 

 

Гімназій

 

 

 

 

 

 

Діючих дошкільних закладів

 

 

 

 

 

 

Приміщень недіючих

 

 

 

 

 

 

Шкільних закладів

 

 

 

 

 

 

Дошкільних закладів

 

 

 

 

 

 

               

 

30.Закладів культури

* будинки  культури – 1

* театри – 0

* бібліотеки – 2 (одна в с. Лукашівка, одна в с.Тарасівка)

* музеї – 0

 

31.Спортивні заклади та споруди

Футбольний стадіон

 

32.Основні історичні та історико-архітектурні пам'ятки.

 

33.Соціально-економічні проблеми і пропозиції стосовно їх вирішення.

 

1.Ремонт доріг

2.Освітлення вулиць

3.Реконструкція водогону

 

 

 

Сільський голова                                                   Л.С.Журавель